Castellano | Galego |      
Intranet Educativa Municipal
Proceso de admisión de alumnos na Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM) Curso 2016-2017
Solicitar praza
RELACIÓN DE PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS dos solicitantes nacidos en 2016, 2017 e 2018 nas Escolas Infantís Municipais da rede municipal para o curso 2018-2019.

DOCUMENTOS INFORMATIVOS

Procedemento de admisión: normas e requisitos. Pode lelo e descargalo en formato pdf.

#

Calendario. Curso 2018-2019. Pode lelo e descargalo en formato pdf.

#

Sorteo das letras para resolver os casos de empate. Pode coñecer o resultado e descargalo en formato pdf.

#

IMPRESOS

Impreso de solicitude de praza.
Pode editalo e imprimilo, para entregalo nas escolas que queira presentar a súa solicitude:

#

Autorización para a petición de datos á Axencia Tributaria. Pode imprimir este documento en pdf e entregalo na escola xunto coa solicitude:

#

Modelo de certificado de empresa para acreditar a situación laboral. (Tamén será válido calquera certificado emitido pola empresa e que conteña a mesma información)

#