Castellano | Galego |      
Intranet Educativa Municipal
Proceso de admisión de alumnos na Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM) Curso 2016-2017
Relación provisional de admitidos 2018-2019
Proceso de admisión de escolares na Rede de Escolas Infantís Municipais (REIM). Curso 2018-2019

  • Estas puntuacións dos solicitantes de praza son definitivas.

  • Deberase de formalizar a matrícula na escola na que resultou admitido/a os días do 1 ao 14 de xuño.

  • De non formalizar a matrícula nestas datas, decaerá o dereito á praza obtida.
  • Cando un neno/a sexa admitido/a nas dúas escolas solicitadas, unha vez formalizada a matrícula nunha delas, será excluído/a automáticamente das listas da outra. Nestes casos, prégase ás familias que a confirmación de praza na escola da súa elección sexa o máis rápida posible, para axilizar ao máximo os movementos nas listas de agarda en beneficio doutras familias.

  • Os/as solicitantes en lista de agarda terán un prazo de 48 horas para confirmar ou rexeitar a praza no caso de ser chamados/as. Pasado ese tempo excluiránse da lista.

  • Os posteriores movementos nas listas de agarda das escolas dende a publicación desta relación, deberanse consultar directamente nas propias escolas infantís.

  • En aplicación do establecido no artigo 27.9 do Regulamento de Organización e Funcionamento da REIM do Concello da Coruña, a obtención de praza por parte dalgún alumno/a con necesidades educativas de apoyo específico implicará a reducción nunha praza das ofertadas inicialmente no grupo de idade que corresponda, xa que a efectos de ratio, as prazas ocupadas por estes alumnos/as computan como dobres.
EIM A CARACOLA
# # #
EIM LUIS SEOANE
# # #
EIM ARELA
# # #
EIM MONTE ALTO
# # #
EIM CARRICANTA
# # #
EIM OS CATIVOS
# # #
EIM LOS ROSALES
# # #
EI CARMEN CERVIGÓN
# # #
EI AGRA DO ORZÁN
# # #